MALLORCARED.ES

Guía de empresas en mallorca

mallorca
español
catalan
ingles
aleman
frances

Páguina de contenidos

Horario del Tren en Mallorca

PALMA - INCA - MANACOR - SA POBLA

PALMA-F.Park-Marratxí-Sta. Maria-Consell / Alaró-Binissalem-Lloseta
INCA
-Sineu-Sant Joan-Petra
MANACOR -
Llubí-Muro
SA POBLA

SA POBLA-MANACOR-INCA-PALMA

SA POBLA - Muro-Llubí
MANACOR
-Petra-Sant Joan-Sineu
INCA-Lloseta-Binissalem-Consell/Alaró-Sta.-Maria-Marratxí-F.Park
PALMA

De Lunes a Viernes
 

PALMA - INCA     Precio: 1,80 Euros
5:50 6:21 6:50 7:20 7:50 8:25 8:45 8:50 9:25
9:50 10:25 10:50 11:25 11:50 12:25 12:50 13:25 13:50
14:25 14:50 15:25 15:50 16:25 16:50 17:25 17:50 18:25
18:50 19:25 19:50 20:25 20:50 21:25 22:00    
 
INCA - PALMA     Precio: 1,80 Euros
6:34 6:55 7:27 8:06 8:41 9:41 10:11 10:41 11:11
11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41
16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:71 20:11
20:41 21:11 21:41 22:15 22:48        
 
PALMA - INCA  - SA POBLA       Precio: 2,85 Euros
5:50 6:50 7:50 8:50 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50
14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 21:25 22:00  
 
SA POBLA - INCA - PALMA     Precio: 2,85 Euros
7:10 8:23 9:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23
16:23 17:23 18:23 19:23 20:23 21:23 22:30    
 
PALMA - INCA  - MANACOR       Precio: 3,70 Euros
6:21 7:20 8:25 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25
15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25 22:00    
 
MANACOR - INCA - PALMA      Precio: 3,70 Euros
6:23 7:34 8:39 9:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39
15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39 21:43    
 

Sábados, Domingos y Festivos.
 

PALMA - INCA     Precio: 1,80 Euros
6:00 6:45 7:25 8:00 8:40 9:15 9:55 10:30 11:10
11:45 12:25 13:00 13:40 14:15 14:55 15:30 16:10 16:45
17:25 18:00 18:40 19:15 19:55 20:30 21:10 22:00  
 
INCA - PALMA     Precio: 1,80 Euros
7:17 7:48 8:32 9:03 9:47 10:18 11:02 11:33 12:17
12:48 13:32 14:03 14:47 15:18 16:02 16:33 17:17 17:48
18:32 19:03 19:47 20:18 21:02 21:34 22:17 22:48  
 
PALMA - INCA  - SA POBLA       Precio: 2,85 Euros
6:00 7:25 8:40 9:55 11:10 12:25 13:40 14:55 16:10
17:25 18:40 19:55 21:10          
 
SA POBLA - INCA - PALMA     Precio: 2,85 Euros
7:30 8:45 10:00 11:15 12:30 13:45 15:00 16:15 17:30
18:45 20:00 21:16 22:30          
 
PALMA - INCA  - MANACOR       Precio: 3,70 Euros
6:45 8:00 9:15 10:30 11:45 13:00 14:15 15:30 16:45
18:00 19:15 20:30 22:00          
 

MANACOR - INCA - PALMA      Precio: 3,70 Euros

6:45 8:00 9:15 10:30 11:45 13:00 14:15 15:30 16:45
18:00 19:15 20:30 21:45          

 

Descarga horario en PDF ultima actualización

MallorcaRed NO SE RESPONSABILIZAN
DE POSTERIORES CAMBIOS DE HORARIOS

Gaspar Noguera

Web-Cams en Mallorca

Puerto Portals

Web-cam de:

Puerto Portals

Guía de empresas en Mallorca
Guía de empresas en Portocolom
Guía de empresas en Manacor
Guía de empresas en Cala d'Or
Guía de empresas en Felanitx
Guía de empresas en Llucmajor